Công ty hữu hạn sợi Tainan cần tuyển nhân viên bảo trì điện có trình độ trung cấp điện công nghiệp