Cần tuyển 1000 công nhân làm việc tại KCN NHƠN TRACH 5