Cần tuyển gấp 100 công nhân làm việc tại công ty Ritek , KCN AMATA