CẦN TUYỂN GẤP KẾ TOÁN,NHÂN VIÊN KINH DOANH, BẢO TRÌ ĐIỆN