Cần tuyển nhân viên nữ bưng bê nước,công việc nhẹ nhàng