Cần tuyển thêm 2 bạn nhân viên bán hàng nữ kute dễ thương cho shop