Chip Chip đang cần tìm đồng đội bán Sữa tươi trân châu đường đen