Công ty bao bì cần tuyển gấp 50 lao động phổ thông