Công ty BITIS đang có nhu cầu tuyển gấp nam, nữ đi hành chánh tăng ca