Công ty cần tuyển gấp 1 nhân viên cây xanh làm việc tại khu công nghiệp Long Bình