Công ty chuyên may mặc cần tuyển gấp nữ đóng gói và nữ làm thời vụ