Công ty Cổ phần Thuận Hải cần tuyển: Nhân viên vận hành