CÔNG TY ĐIỆN TỬ INZI VINA Ở KCN AMATA TUYỂN GẤP 50 LĐPT NAM NỮ