Công ty sữa TH True Milk cần tuyển 1 nhân viên bán hàng