Công ty thực phẩm thủy sản An Phát cần tuyển gấp kỹ sư