Công ty TNHH Đá Hóa An 1 đang có nhu cầu tuyển một bạn trợ lý thu mua