Công ty TNHH Dược Phẩm E.B.C Giang Điền tuyển gấp 05 Nam công nhân đóng gói, đi làm ngay