Công ty TNHH Fine Cable Vina có nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông