Công ty TNHH PEAKTOP ( VIỆT NAM) tuyển 100 lao động phổ thông.