Công ty TNHH STOLZ-MIRAS (VIET NAM) tuyển CNC Supervisor