CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VIỆT NHẬT – TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN CHỨNG TỪ XNK