CTY INZI VINA TUYỂN GẤP 10 LĐPT NAM LÀM VIỆC TẠI KCN AMATA.