Do nhu cầu mở rộng, cần tuyển Gấp một số vị trí sau tại KCN Amata BH Đồng Nai