Tổ trưởng với vai trò quản lý, họ phải biết các phối hợp giữa các cá nhân lại với nhau. Giúp phát huy hết điểm mạnh cũng như hỗ trợ, khắc phục các điểm yếu giữa các thành viên trong tổ sản xuất.

Mà việc trước tiên đó là cần phải xác định được năng lực của các tổ viên. Một số điều cần lưu ý của tổ trưởng sản xuất như:

  • Không có tổ nào toàn những người giỏi và cũng không có tổ nào toàn những người kém
  • Ai sức khỏe tốt, tiếp thu nhanh
  • Ai sức khỏe kém
  • Cần phối hợp với nhau để làm tốt công việc
  • Công việc nào cần hoàn thành sớm để công việc sau có thời gian làm kỹ tránh sai lỗi
  • Điều hành phối hợp còn được hiểu là sự phối hợp giữa các tổ với nhau

Tổ trưởng một khi nắm được điểm mạnh, điểm yếu của từng cá nhân trong tổ của mình thì mới dễ dàng phối hợp các tổ viên để cùng hướng đến mục đích chung của doanh nghiệp.

Tổ trưởng thường thì doanh nghiệp và công ty nào cũng có, và nhu cầu tuyển dụng hiện nay thì chưa bao giờ là đủ cả. Một doanh nghiệp công ty lớn có ít nhất vài trăm người tổ trưởng, vì vậy vị trí tổ trưởng luôn là vị trí mà các bạn trẻ muốn lựa chọn.

Ngoài mức lương cơ bản còn được phụ cấp tiền xăng xe, thuê nhà, ăn uống…chế độ bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ, được thưởng lương cuối năm tùy theo năng mà các tổ mang lại.