Mình cần tuyển 2 Nhân viên bán hàng thị trường XMEN và GIA VỊ THUẬN PHÁT