Nhà Hàng Cần tuyễn gấp 6 Nhân viên 2 nam 4 nữ phục vụ !