Nhà hàng hải sản Rạng Biển cần tuyển 15 nhân viên phục vụ