Nhân viên bán hàng biên hòa – Trung tâm điện máy Sao Mai