Nhân viên bán hàng xe máy Biên Hòa – Công ty CP Xe máy Hòa Bình Minh