Nhân viên chăm sóc khách hàng Biên Hòa – Cty MTV Thành Vinh Phát