Nhân viên chăm sóc khách hàng biên hòa – Cửa hàng Osanno