Nhân viên chất lượng biên hòa – CTY TNHH Cơ khí Chính xác minh thư