NHÂN VIÊN PHÒNG KỸ THUẬT – CÔNG TY SẢN XUẤT NHẬT BẢN