Phố Tạ Hiền tuyển dụng nhân viên phục vụ , giám sát và thu ngân