Takewang Vina cần tuyển gấp 1000 công nhân tại Biên Hòa