Tập đoàn VINFAST thông báo tuyển dụng khu vực BIÊN HOÀ