Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel thông báo tuyển dụng