Trạm xăng dầu Thiên Phát Đạt cần tuyển gấp nhân viên bơm xăng dầu