Trưởng phòng dịch vụ khách hàng biên hòa – Bệnh Viện Âu Cơ