Tuyển 100 lao động phổ thông nam làm việc tại Long Bình