Tuyển gấp 100 lao động phổ thông làm việc tại KCN Tam Phước