Tuyển gấp 50 nữ làm việc tại công ty điện tử KCN Nhơn Trạch