Tuyển gấp 50 nữ làm việc tại KCN Bàu Xéo , Trảng Bom