TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤC VỤ + PHA CHẾ + QUẢN LÝ CỬA HÀNG