[Fpt Telecom – Chi Nhánh Đồng Nai] – CẦN TUYỂN NHÂN VIÊN THU CƯỚC KHU VỰC ĐỒNG NAI