Cần tuyển 2 nhân viên kho – Công ty TNHH Hoàng Dũng Phát