Cần tuyển 2 Nữ,1 nam làm việc tại cửa hàng MINIGOOD BIG C Tân Hiệp.