Cần tuyển gấp 100 lao động phổ thông – Công ty Golden