Cần tuyển gấp 4 nhân viên bảo vệ an ninh giám sát công nhân tại công ty Phân Đạm Con Cò Vàng.