Chuyên viên kiểm soát nội bộ biên hòa – Cty Hòa Bình Minh